Công điện số 04/CĐ-BTTTT

Công điện số 04/CĐ-BTTTT về việc đảm bảo an toàn thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống lũ, lụt do Bộ Thông tin và truyền thông ban hành | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Số 04 CĐ-BTTTT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 13 tháng 11 năm 2007 CÔNG ĐIỆN BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Điện - Sở Bưu chính Viễn thông từ Quảng Bình Quảng Trị Thừa Thiên Huế Đà Nằng Quảng Nam Quảng Ngãi Bình Định Khánh Hòa Ninh Thuận Bình Thuận và các tỉnh Tây Nguyên - Các doanh nghiệp Bưu chính Viễn thông. Trước tình hình lũ trên các triền sông các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang duy trì ở mức cao và đã liên tục kéo dài trong nhiều ngày ngập lụt đang diễn ra trên diện rộng ở nhiều địa phương và có diễn biến phức tạp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra ngày 12 11 2007 Thủ tướng Chính phủ đã có công điện số 1704 CĐ-TTg chỉ đạo các Bộ ngành và các địa phương tổ chức thực hiện ngay một số việc cấp bách nhằm chủ động đối phó hạn chế thiệt hại do lũ lụt gây ra. Thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng Chính phủ và để đảm bảo an toàn thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo điều hành công tác phòng chống lũ lụt Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai ngay một số công việc trọng tâm sau 1. Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn các tỉnh từ Quảng Bình Quảng Trị Thừa Thiên Huế Đà Nằng Quảng Nam Quảng Ngãi Bình Định Khánh Hòa Ninh Thuận Bình Thuận và các tỉnh Tây Nguyên tổ chức triển khai ngay công tác đảm bảo tuyệt đối an toàn thông tin liên lạc của Lãnh đạo cấp uỷ Uỷ ban Nhân dân và Ban chỉ huy phòng chống lụt bão các cấp phục vụ sự chỉ đạo điều hành công tác phòng chống lũ lụt di dân khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn và công tác khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra trên địa bàn mình quản lý. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam chỉ đạo Bưu điện các tỉnh trên và các đơn vị thành viên tổ chức đáp ứng đủ yêu cầu về thông tin liên lạc phục vụ công tác điều hành chỉ đạo của các cơ quan Đảng chính quyền địa phương các cấp trong công tác phòng chống lũ lụt di dân .Đặc biệt tăng cường thông tin liên lạc bằng các phương thức cố định

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
64    35    1    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.