Chỉ thị số 30/2007/CT-TTg

Chỉ thị số 30/2007/CT-TTg về việc tăng cường bảo vệ các tuyến cáp viễn thông ngầm trên biển và bảo đảm an toàn viễn thông quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 30 2007 CT-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 13 tháng 12 năm 2007 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ CÁC TUYẾN CÁP VIỄN THÔNG NGẦM TRÊN BIỂN VÀ BẢO ĐẢM AN TOÀN VIỄN THÔNG QUỐC TẾ Trong thời gian vừa qua một số cơ sở hạ tầng viễn thông quốc gia đặc biệt là hệ thống cáp viễn thông ngầm trên biển đã bị xâm hại nghiêm trọng làm ảnh hưởng tới sự bảo đảm an toàn an ninh thông tin quốc gia và uy tín của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế gây thiệt hại không nhỏ đến phát triển kinh tế-xã hội. Nhằm khắc phục tình trạng trên các Bộ ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân các cấp đã chủ động phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống nên các hành vi xâm hại cáp viễn thông ngầm trên biển bước đầu đã được khắc phục. Để tiếp tục tăng cường bảo vệ các tuyến cáp viễn thông ngầm trên biển nhằm bảo đảm an toàn an ninh cơ sở hạ tầng viễn thông quốc gia Thủ tướng Chính phủ yêu cầu 1. Bộ trưởng Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo và có biện pháp cụ thể triệt để nghiêm cấm việc đào cắt vớt vận chuyển cất giữ buôn bán các loại cáp viễn thông ngầm trên biển dưới mọi hình thức. 2. Bộ Thông tin và Truyền thông a Phối hợp với Bộ Quốc phòng Bộ Công an Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố ven biển tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền phổ biến ý thức pháp luật về bảo vệ các công trình bưu chính viễn thông nói chung và các tuyến cáp viễn thông ngầm trên biển nói riêng b Chủ trì phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan căn cứ vào các quy định của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia c Chủ trì phối hợp kịp thời với Bộ Quốc phòng Bộ Công an trong việc cấp phép cho tàu của nước ngoài vào vùng biển Việt Nam để lắp đặt và khắc phục sự cố cáp .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
81    72    1    19-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.