Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND

Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND về việc quy định hỗ trợ định mức sử dụng điện thoại công vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK Số 04 2008 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Buôn Ma Thuột ngày 30 tháng 01 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỖ TRỢ ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI CÔNG VỤ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 11 2003 Căn cứ Quyết định số 78 2001 QĐ-TTg ngày 16 5 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chuẩn định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp tổ chức chính trị các tổ chức chính trị xã hội Căn cứ Quyết định số 179 2002 QĐ-TTg ngày 16 12 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp tổ chức chính trị các tổ chức chính trị xã hội Căn cứ Thông tư số 29 2003 TT-BTC ngày 14 4 2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp tổ chức chính trị các tổ chức chính trị xã hội Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2034 STC-HCSN ngày 17 12 2007 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Quy định mức hỗ trợ tiền thanh toán cước điện thoại di động cho các đối tượng cụ thể như sau 1. Mức hỗ trợ đồng người tháng áp dụng cho. - Phó Giám đốc các Sở và tương đương - Phó Chủ tịch HĐND Phó Chủ tịch UBND các huyện thành phố 2. Mức hỗ trợ đồng người tháng áp dụng cho. - Chánh Văn phòng Huyện ủy các huyện thành phố - Chánh Văn phòng HĐND UBND các huyện thành phố - Trưởng Công an các huyện thành phố - Chỉ huy trưởng Cơ quan quân sự các huyện thành phố. Điều 2. Chế độ điện thoại cố định tại nhà riêng chế độ điện thoại di động của các đối tượng còn lại vẫn thực hiện theo quy định tại Quyết định số 19 2003 QĐ-UB ngày 29 01 2003 và Quyết định số 1040 Qđ-UB ngày 14 4 2003 của UBND tỉnh. Điều 3. Chánh Văn

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
96    20    1    27-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.