Quyết định số 25/2008/QĐ-BTTTT

Quyết định số 25/2008/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt Quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin di động tế bào số của Việt Nam trong các dải tần 821 – 960 MHz và 1710 – 2200 MHz do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 25 2008 QĐ-BTTTT Hà Nội ngày 16 tháng 04 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH BĂNG TẦN CHO CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG TẾ BÀO SỐ CỦA VIỆT NAM TRONG CÁC DẢI TẦN 821 - 960 MHz VÀ 1710 - 2200 MHz BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002 Căn cứ Nghị định 24 2004 NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2004 của. Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông vể tần số vô tuyến điện Căn cứ Nghị định 187 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Căn cứ Quyết định 336 2005 QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin di động tế bào số của Việt Nam trong các dải tần 821 - 960 MHz và 1710 - 2200 MHz với các nội dung chủ yếu sau đây 1. Phạm vi điều chỉnh . Quy hoạch này được áp dụng cho các thông tin di động tế bào số sử dụng công nghệ GSM và CDMA trong các dải tần 821 - 960MHz và 1710 - 2200MHz. Các hệ thống thông tin khác hoạt động trong các dải tần này kể cả IMT - 2000 sẽ áp dụng theo các quy hoạch băng tần riêng cho từng hệ thống. 2. Nội dung Quy hoạch băng tằng cho các hệ thống thông tin di động tế bào số của Việt Nam trong các dải tần 821 - 960 MHz và 1710 - 2200 Mhz như sau . Quy hoạch băng tần 821 - 960 MHz đến năm 2010 821 824 851 866 869 890 915 927 935 960 Cố định lưu động CDMA BR CDMA BR Cố định lưu động TRUNKING BT Cố định lưu động CDMA BT CDMA BT EGSM BR GSM BR Cố định lưu động EGSM BT GSM BR 1 2 3 1 2 3 829 837 874 882 898 5 906 7 943 5 951 7 và 869-874MHz Dành cho hệ thống CDMA nội tỉnh ở thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng Nghệ An và Hải Dương. Nhà khai thác CDMA

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
182    212    1    16-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.