Quyết định số 1600/QĐ-UBND

Quyết định số 1600/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Số 1600 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 06 tháng 05 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 11 2003 Căn cứ Nghị định số 13 2008 NĐ-CP ngày 04 02 2008 của Chính phủ quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Căn cứ Nghị quyết số 09 2008 NQ-HĐND ngày 19 4 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố và Ủy ban nhân dân quận huyện Căn cứ Quyết định số 169 2006 QĐ-UB ngày 29 9 2006 của UBND thành phố Hà Nội quy định về quản lý tổ chức bộ máy biên chế tiền lương tiền công cán bộ công chức và lao động hợp đồng trong các đơn vị thuộc thành phố Hà Nội Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Thành lập Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội trên cơ sở Sở Bưu chính Viễn thông đồng thời tiếp nhận chức năng và tổ chức về báo chí xuất bản từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Trụ sở của Sở đặt tại 185 đường Giảng Võ quận Ba Đình Hà Nội. Điều 2. Vị trí chức năng và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông 1. Vị trí chức năng Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về báo chí xuất bản bưu chính và chuyển phát viễn thông và internet truyền dẫn phát sóng tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin điện tử phát thanh và truyền hình cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông quảng cáo trên các phương tiện báo chí mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm. 2. Cơ cấu tổ chức a. Giữ nguyên hiện trạng các phòng ban đơn vị trực thuộc của Sở Bưu chính Viễn thông cũ . b. Tiếp nhận Phòng Quản lý báo chí Xuất bản từ Sở Văn hóa và Thông tin chuyển sang. Điều 3. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan thực hiện việc bố trí sắp xếp về tổ

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.