Chỉ thị số 03/2008/CT-BTTTT

Chỉ thị số 03/2008/CT-BTTTT về việc thúc đẩy sử dụng địa chỉ internet thế hệ mới IPv6 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Số 03 2008 CT-BTTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 06 tháng 5 năm 2008 CHỈ THỊ VỀ VIỆC THÚC ĐẦY SỬ DỤNG ĐỊA CHỈ INTERNET THẾ HỆ MỚI IPv6 Sau hơn 10 năm chính thức kết nối Internet toàn cầu Internet Việt Nam đã có bước phát triển nhanh chóng và đóng vai trò ngày càng to lớn trong đời sống xã hội mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng cho doanh nghiệp và góp phần quan trọng nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tuy nhiên sự bùng nổ của Internet trong những năm gần đây đã dẫn đến nguồn tài nguyên địa chỉ Internet IPv4 được tiêu thụ một cách nhanh chóng. Với tổng số khoảng 4 tỷ địa chỉ Ipv4 cộng đồng Internet toàn cầu đang đứng trước nguy cơ cạn kiệt địa chỉ IPv4 trong khoảng từ 2 đến 4 năm nữa theo số liệu công bố của Trung tâm Thông tin mạng Châu Á - Thái Bình Dương . Việc chuyển sang sử dụng thế hệ địa chỉ mới IPv6 thay thế cho IPv4 đang là một yêu cầu cấp thiết vừa để nhằm đảm bảo cho sự phát triển liên tục của hoạt động Internet vừa phát huy các lợi thế vượt trội về công nghệ mới của IPv6 so với IPv4. Thực tế những năm vừa qua trong khi nhiểu nước đã triển khai cung cấp dịch vụ trên IPv6 thì tại Việt Nam nhận thức của nhiều cơ quan tổ chức doanh nghiệp về sự cần thiết phải chuyển đổi sang sử dụng IPv6 vẫn còn hạn chế việc đăng ký sử dụng IPv6 tại Việt Nam còn tiến triển rất chậm. Để thúc đẩy sử dụng thế hệ địa chỉ mới IPv6 bắt kịp với các công nghệ dịch vụ mới đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng địa chỉ trong thời gian tới tạo đà đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong xã hội và triển khai chính phủ điện tử Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ thị cho các cơ quan tổ chức doanh nghiệp thực hiện những công việc trọng tâm sau 1. Tuyên truyền phổ biến và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc sử dụngIPv6 Các cơ quan tổ chức doanh nghiệp cần nhận thức rõ ý nghĩa tầm quan trọng của việc sử dụng IPv6 coi việc triển khai IPv6 là

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.