Quyết định số 31/2008/QĐ-BTTTT

Quyết định số 31/2008/QĐ-BTTTT về việc quy định về việc thiết kế, lắp đặt thùng thư bưu chính trong các toà nhà nhiều tầng có nhiều chủ sử dụng do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 31 2008 QĐ-BTTTT Hà Nội ngày 8 tháng 5 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THIẾT KẾ LẮP ĐẶT THÙNG THƯ BƯU CHÍNH TRONG CÁC TOÀ NHÀ NHIỀU TẦNG CÓ NHIỀU CHỦ SỬ DỤNG BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002 Căn cứ Nghị định số 157 2004 NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông về bưu chính Căn cứ Nghị định số 187 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bưu chính và Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quyết định này quy định về việc thiết kế lắp đặt thùng thư bưu chính trong các toà nhà nhiều tầng có nhiều chủ sử dụng. Điều 2. Đối tượng áp dụng Quyết định này áp dụng đối với tổ chức cá nhân Việt Nam tổ chức cá nhân nước ngoài hoạt động tại Việt Nam liên quan đến thiết kế lắp đặt thùng thư bưu chính trong các toà nhà nhiều tầng có nhiều chủ sử dụng. Điều 3. Nguyên tắc thiết kế thùng thư bưu chính 1. Trong mỗi toà nhà các thùng thư bưu chính phải thống nhất về kiểu dáng thiết kế kích thước màu sắc vật liệu sản xuất nhằm đảm bảo mỹ quan an toàn. 2. Vật liệu sản xuất thùng thư phải đảm bảo chống ẩm không tự kết dính không gây tác hại tới sức khoẻ của con người không làm ảnh hưởng tới chất lượng của vật gửi chứa bên trong. 3. Khe nhét thư được thiết kế theo hướng dốc xuống từ trong ra ngoài hoặc theo hướng thẳng đứng. 4. Các góc của thùng thư là các góc vuông. Điều 4. Kiểu dáng thiết kế kích thước thùng thư bưu chính xem Phụ lục Thùng thư bưu chính được thiết kế theo một trong hai kiểu dáng sau a Kiểu dáng thiết kế theo chiều nằm ngang. b Kiểu dáng thiết kế theo chiều thẳng đứng. Kích thước tối thiểu của thùng thư bưu chính theo kiểu dáng thiết kế. STT Kiểu dáng thiết kế thùng thư

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    49    1    11-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.