Chỉ thị số 04/2008/CT-BTTTT

Chỉ thị số 04/2008/CT-BTTTT về việc quản lý và phát triển hạ tầng viễn thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Số 04 2008 CT-BTTTT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 22 tháng 5 năm 2008 CHỈ THỊ VỀ QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG Trong những năm gần đây sự phát triển hạ tầng viễn thông đã góp phần thúc đẩy các dịch vụ viễn thông phát triển vượt bậc đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của xã hội đặc biệt là dịch vụ điện thoại di động. Tuy nhiên việc phát triển và quản lý hạ tầng viễn thông vẫn còn nhiều hạn chế nhận thức chưa thống nhất cơ chế chính sách quy hoạch còn thiếu và chưa đồng bộ một số quy định chưa cụ thể và khả thi công tác thực thi pháp luật còn hạn chế. Để khắc phục những tồn tại trên thúc đẩy sự phát triển bền vững khai thác có hiệu quả hạ tầng viễn thông nói chung các trạm gốc thu phát sóng thông tin di động BTS và mạng ngoại vi nói riêng nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông đồng thời bảo vệ môi trường Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ thị 1. Các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông . Vụ Viễn thông có trách nhiệm a Khẩn trương rà soát sửa đổi bổ sung các cơ chế chính sách để trình Bộ trưởng ban hành nhằm thúc đẩy việc phát triển hạ tầng viễn thông trong đó có các trạm BTS và mạng ngoại vi đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia triển khai các đề án dự án xây dựng và phát triển hạ tầng viễn thông b Xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành các quy định về kết nối sử dụng chung hạ tầng viễn thông đặc biệt là cột ăng ten nhà trạm cống bể cáp c Xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành quy định chi tiết việc thực hiện quản lý hệ thống cáp viễn thông đường dây thuê bao và thiết bị viễn thông trong đô thị theo quy định tại khoản 5 Điều 17 Nghị định số 29 2007 NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về quản lý kiến trúc đô thị Hướng dẫn việc triển khai thực hiện việc lắp đặt đường dây thuê bao trong các nhà cao tầng theo Thông tư liên tịch số 01 2007 TTLT-BTTTT-BXD ngày 10 12 2007 giữa Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin và Truyền thông hướng

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    243    1    10-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.