Quyết định số 43/2008/QĐ-BTTTT

Quyết định số 43/2008/QĐ-BTTTT về việc ban hành cước kết nối nội tỉnh đối với cuộc liên lạc đường dài liên tỉnh và liên lạc di động gọi cố định do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT THÔNG NAM -- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 43 2008 QĐ-BTTTT Hà Nội ngày 17 tháng 7 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CƯỚC KẾT NỐI NỘI TỈNH ĐỐI VỚI CUỘC LIÊN LẠC ĐƯỜNG DÀI LIÊN TỈNH VÀ LIÊN LẠC DI ĐỘNG GỌI CỐ ĐỊNH BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Nghị định số 187 2007 NĐ-CP ngày 25 12 2007 của Chính phủ qui định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Thông tin và Truyền thông Căn cứ Quyết định số 39 2007 QĐ-TTg ngày 21 03 2007 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính viễn thông Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Viễn thông QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Cước kết nối nội tỉnh đối với liên lạc đường dài liên tỉnh PSTN hoặc VoIP Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh PSTN hoặc VoIP tính cước cuộc gọi đối với khách hàng và trả mạng nội tỉnh xuất phát và kết cuối cước kết nối nội tỉnh 270 đồng phút. Điều 2. Cước kết nối nội tỉnh đối với liên lạc điện thoại từ mạng di động di động toàn quốc và di động nội tỉnh vào mạng cố định a Trường hợp mạng di động kết nối trực tiếp với mạng nội tỉnh Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại di động tính cước cuộc gọi đối với khách hàng và trả mạng nội tỉnh cước kết nối 270 đồng phút. b Trường hợp mạng di động kết nối với mạng nội tỉnh thông qua mạng điện thoại PSTN hoặc VoIP đường dài liên tỉnh Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại di động tính cước cuộc gọi đối với khách hàng và trả cước kết nối như sau - Trả mạng nội tỉnh cước kết nối 270 đồng phút - Trường hợp qua mạng PSTN đường dài liên tỉnh để chuyển tiếp cuộc gọi đến mạng nội tỉnh thì trả mạng PSTN đường dài liên tỉnh cước kết nối như sau Trường hợp mạng di động kết nối vào 01 tổng đài đường dài liên tỉnh của miền 01 Toll cước kết nối là 300 đồng phút Trường hợp mạng di động kết nối vào 02 tổng đài đường dài liên tỉnh của miền 02 Toll cước kết nối là 250 đồng phút Trường hợp mạng di động kết nối vào 03 tổng đài đường dài liên tỉnh của miền 03 Toll cước kết .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
589    411    2    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.