Quyết định số 1641/QĐ-BTTTT

Quyết định số 1641/QĐ-BTTTT về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm đào tạo - dịch vụ công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Viện Công nghiệp phần mềm và Nội dung số Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ---- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 1641 QĐ-BTTTT Hà Nội ngày 31 tháng 10 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP VÀ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM ĐÀO TẠO - DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRỰC THUỘC VIỆN CÔNG NGHIỆP PHẦN MỀM VÀ NỘI DUNG SỐ VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Nghị định số 178 2007 NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 187 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Căn cứ Quyết định số 30 2008 QĐ-BTTTT ngày 06 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung số Việt Nam Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Viện trưởng Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung số Việt Nam QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Thành lập Trung tâm đào tạo - dịch vụ Công nghệ thông tin và truyền thông trực thuộc Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung số Việt nam. Trung tâm đào tạo - dịch vụ Công nghệ thông tin và truyền thông tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo nhân lực ở trình độ cao đào tạo theo các chuyên ngành và chuyên đề nâng cao trình độ cập nhật kiến thức phát triển năng lực nghiên cứu - triển khai tiếp nhận chuyển giao các công nghệ mới sản phẩm mới nâng cao trình độ quản lý và cải tiến quy trình sản xuất phần mềm và nội dung thông tin số đào tạo theo đặt hàng của các doanh nghiệp cơ quan tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn về thiết kế phần mềm và nội dung thông tin số tư vấn về xây dựng thẩm định quản lý và đánh giá hiệu quả các dự án công nghệ thông tin tham gia hợp tác nghiên cứu phát triển và cung cấp các giải pháp sản phẩm dịch vụ phần mềm và nội dung thông tin số các dịch vụ tư vấn có liên quan khác. Trung tâm đào tạo - dịch vụ Công nghệ

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
251    56    1    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.