Quyết định số 1696/QĐ-BTTTT

Quyết định số 1696/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm kiểm định và chứng nhận 2 trực thuộc Cục quản lý chất lượng công nghệ thông tin và truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Số 1696 QĐ-BTTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 11 tháng 11 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨCNĂNG NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM kiểm định và chứng nhận 2 TRỰC THUỘC CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Nghị định số 187 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và truyền thông Căn cứ Quyết định số 32 2008 QĐ-BTTTT ngày 13 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Vị trí và chức năng Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 2 là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông thực hiện chức năng kiểm định chứng nhận đo kiểm về chất lượng chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn 22 tỉnh thành phố gồm An Giang Bà Rịa - Vũng Tàu Bạc Liêu Bến Tre Bình Dương Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Đồng Nai Đồng Tháp Hậu Giang Kiên Giang Lâm Đồng Long An Ninh Thuận Sóc Trăng Tây Ninh Tiền Giang Trà Vinh Vĩnh Long và Thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 2 có con dấu tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật có trụ sở chính đặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 2 có các nhiệm vụ quyền hạn sau 1. Thực hiện kiểm tra đánh giá cấp và thu hồi giấy chứng nhận kiểm định công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông theo quy định của pháp luật trên địa bàn hoạt động của Trung tâm 2. Thực hiện kiểm tra đánh giá cấp và thu hồi giấy chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông giấy chứng .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
141    168    8    11-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.