Quyết định số 1695/QĐ-BTTTT

Quyết định số 1695/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm chứng nhận trực thuộc Cục quản lý chất lượng công nghệ thông tin và truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Số 1695 QĐ-BTTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 11 tháng 11 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN TRỰC THUỘC CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Nghị định số 187 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Căn cứ Quyết định số 32 2008 QĐ-BTTTT ngày 13 tháng 05 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Vị trí và chức năng Trung tâm Chứng nhận là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông thực hiện chức năng chứng nhận hợp quy chứng nhận hợp chuẩn trên phạm vi 28 tỉnh thành phố gồm Bắc Giang Bắc Cạn Bắc Ninh Cao Bằng Điện Biên Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hà Nội Hải Dương Hải Phòng Hòa Bình Hưng Yên Lai Châu Lạng Sơn Lào Cai Nam Định Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Quảng Ninh Sơn La Thanh Hóa Thái Bình Thái Nguyên Tuyên Quang Vĩnh Phúc và Yên Bái. Trung tâm Chứng nhận có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội. Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn Trung tâm Chứng nhận có các nhiệm vụ và quyền hạn sau 1. Thực hiện kiểm tra đánh giá cấp và thu hồi giấy chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông giấy chứng nhận hợp chuẩn theo quy định của pháp luật trên địa bàn hoạt động của Trung tâm 2. Chủ trì đề xuất tổ chức xây dựng sửa đổi bổ sung quy trình chứng nhận hợp quy chứng nhận hợp chuẩn quy trình giám sát chất lượng sản phẩm sau chứng nhận áp dụng trong nội bộ Cục và .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
185    321    3    21-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.