Quyết định số 1693/QĐ-BTTTT

Quyết định số 1693/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm kiểm định trực thuộc Cục quản lý chất lượng công nghệ thông tin và truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Số 1693 QĐ-BTTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 11 tháng 11 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐINHCHỨC NĂNG NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH TRỰC THUỘC CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Nghị định số 187 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Căn cứ Quyết định số 32 2008 QĐ-BTTTT ngày 13 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và Truyền thông QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Vị trí và chức năng Trung tâm Kiểm định là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông thực hiện chức năng kiểm định chuyên ngành viễn thông và công nghệ thông tin trên phạm vi 28 tỉnh thành phố gồm Bắc Giang Bắc Cạn Bắc Ninh Cao Bằng Điện Biên Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hà Nội Hải Dương Hải Phòng Hòa Bình Hưng Yên Lai Châu Lạng Sơn Lào Cai Nam Định Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Quảng Ninh Sơn La Thanh Hóa Thái Bình Thái Nguyên Tuyên Quang Vĩnh Phúc và Yên Bái. Trung tâm Kiểm định có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội. Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn Trung tâm Kiểm định có nhiệm vụ quyền hạn sau 1. Thực hiện kiểm tra đánh giá cấp và thu hồi giấy chứng nhận kiểm định công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông trên địa bàn hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật 2. Thực hiện kiểm định cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật 3. Chủ trì đề xuất tổ chức xây dựng sửa đổi bổ sung quy trình kiểm định chuyên ngành viễn thông công nghệ thông tin .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.