Quyết định số 155/2008/QĐ-TTg

Quyết định số 155/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án điều chỉnh cước dịch vụ điện thoại cố định nội hạt do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 155 2008 QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 01 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH CƯỚC DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH NỘI HẠT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính Viên thông ngày 25 tháng 5 năm 2002 Căn cứ Pháp lệnh Giá ngày 26 tháng 4 năm 2002 Căn cứ Nghị định số 170 2003 NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá Nghị định số 75 2008 NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 170 2003 NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh Giá Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt phương án điều chỉnh giá cước dịch vụ điện thoại cố định nội hạt với những nội dung cơ bản sau I. GIAI ĐOẠN 2009 - 2010 1. Gói cước cơ bản a Phạm vi áp dụng dịch vụ điện thoại cố định nội hạt tại nhà thuê bao không phân biệt công nghệ và phương thức thanh toán của tất cả các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông cố định nội hạt. b Thời gian thực hiện từ 01 tháng 01 năm 2009. c Vùng cước nội hạt địa giới hành chính tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. d Mức cước nội hạt Cước thuê bao tháng VNĐ tháng hoặc 635 VNĐ ngày. Cước liên lạc 200 VNĐ phút. Các mức cước trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. đ Phương thức tính cước 01 phút 01 phút e Hình thức quản lý Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quyết định gói cước cơ bản dịch vụ điện thoại cố định nội hạt. 2. Các gói cước khác a Phạm vi áp dụng dịch vụ điện thoại cố định nội hạt tại các điểm giao dịch công cộng dịch vụ điện thoại cố định nội hạt đối với các khách hàng lớn các doanh nghiệp đại lý bán lại dịch vụ và các dịch vụ điện thoại cố định nội hạt khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. b Thời gian thực hiện từ 01 tháng 01 năm 2009. c Vùng cước nội hạt .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.