Chỉ thị số 07/2008/CT-BTTTT

Chỉ thị số 07/2008/CT-BTTTT về đẩy mạnh sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong hoạt động của cơ quan, tổ chức nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ---- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 07 2008 CT-BTTTT Hà Nội ngày 30 tháng 12 năm 2008 CHỈ THỊ VỀ ĐẨY MẠNH SỬ DỤNG PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC Thực hiện Quyết định số 235 2004 QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án tổng thể về Ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở ở Việt Nam giai đoạn 2004-2008 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan tổ chức nhà nước gồm các phần mềm văn phòng OpenOffice thư điện tử trên máy trạm Mozilla ThunderBird trình duyệt web Mozilla FireFox và bộ gõ tiếng Việt Unikey Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng và tổ chức tập huấn các phần mềm này cho nhiều cơ quan tổ chức nhà nước trên toàn quốc. Nhằm đẩy mạnh sử dụng các phần mềm tự do nguồn mở hay còn gọi là phần mềm mã nguồn mở- viết tắt là PMNM góp phần hạn chế vi phạm bản quyền phần mềm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ thị 1. Các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin CNTT của các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ sau đây gọi là Bộ ngành và các Sở Thông tin và Truyền thông Sở TT TT của các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương sau đây gọi là tỉnh thành phố a Triển khai cài đặt và tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng các phần mềm nêu trên cho cán bộ nhân viên trong cơ quan đơn vị Chậm nhất đến ngày 30 6 2009 đảm bảo 100 máy trạm của đơn vị chuyên trách về CNTT và Sở TT TT được cài đặt 100 cán bộ nhân viên được tập huấn hướng dẫn sử dụng trong đó tối thiểu 50 cán bộ nhân viên có thể sử dụng thành thạo trong công việc và có khả năng hướng dẫn trợ giúp các cơ quan đơn vị khác thuộc Bộ ngành tỉnh thành phố. Chậm nhất đến ngày 31 12 2009 đảm bảo 70 máy trạm trong các cơ quan đơn vị thuộc Bộ ngành tỉnh thành phố được cài đặt 70 cán bộ nhân viên được tập huân hướng dẫn sử dụng trong đó tối thiểu 40 cán bộ nhân viên sử dụng các .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.