Chỉ thị số 02/2009/CT-BTTTT

Chỉ thị số 02/2009/CT-BTTTT về tổ chức đón tết và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ Tết nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Số 02 2009 CT-BTTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 16 tháng 01 năm 2009 CHỈ THỊ VỀ TỔ CHỨC ĐÓN TẾT VÀ ĐẢM BẢO THÔNG TIN LIÊN LẠC PHỤC VỤ TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ SỬU NĂM 2009 Năm 2008 là năm thứ hai ngành Thông tin và Truyền thông thực hiện nhiệm vụ chính trị sau khi được tổ chức lại. Trong một thời gian ngắn toàn ngành từ Trung ương đến địa phương đã nhanh chóng ổn định tổ chức đi vào hoạt động có hiệu quả. Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo điều hành đoàn kết tạo niềm tin để đẩy nhanh tiến độ công việc. Sự quan tâm của cả hệ thống chính trị sự phối hợp giữa các cấp các ngành các tổ chức xã hội các doanh nghiệp các địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp phát triển thông tin và truyền thông. Bưu chính đi vào hoạt động độc lập khởi đầu cho cho việc nâng cao sức cạnh tranh của viễn thông và tạo động lực phát triển cho bưu chính. Lĩnh vực viễn thông phát triển mạnh số lượng thuê bao tiếp tục tăng cao. Công nghệ thông tin đạt nhiều kết quả trong hợp tác và thu hút đầu tư nước ngoài công tác quản lý Nhà nước về báo chí xuất bản được tăng cường công tác quản lý nhà nước được nâng cao hoạt động ngày càng đi vào nền nếp khẳng định vai trò quan trọng của Ngành đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bước vào năm 2009 năm thứ 4 thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010 trong bối cảnh cả nước đứng trước nhiều thách thức do ảnh hưởng của sự suy thoái nền kinh tế toàn cầu nguy cơ thiên tai dịch bệnh khó lường. Để đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ đón Tết Nguyên Đán Kỷ Sửu năm 2009 được tốt thực hiện nghiêm túc các chủ trương giải pháp cấp bách của Chính phủ nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế thúc đẩy sản xuất kinh doanh đẩy mạnh xuất khẩu bảo đảm an sinh xã hội duy trì tăng trưởng kinh tế Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh thành phố .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.