Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg

Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ---- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 22 2009 QĐ-TTg Hà Nội ngày 16 tháng 02 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TRUYỀN DẪN PHÁT SÓNG PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH ĐẾN NĂM 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002 Căn cứ Nghị định số 160 2004 NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông Căn cứ Nghị định số 187 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Căn cứ Quyết định số 219 2005 QĐ-TTg ngày 09 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin đến năm 2010 Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn phát sóng phát thanh truyền hình đến năm 2020 với những nội dung chủ yếu sau đây I. MỤC TIÊU 1. Mở rộng vùng phủ sóng phát thanh truyền hình trong nước và quốc tế đặc biệt là các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam Đài Truyền hình Việt Nam nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị đối ngoại quốc phòng an ninh của Đảng và Nhà nước sau đây gọi chung là nhiệm vụ chính trị và đảm bảo cung cấp cho đại đa số người dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài các dịch vụ phát thanh truyền hình đa dạng phong phú chất lượng cao phù hợp với nhu cầu và thu nhập của mọi đối tượng. 2. Phát triển hạ tầng truyền dẫn phát sóng đồng bộ hiện đại hiệu quả thống nhất về tiêu chuẩn và công nghệ đảm bảo có thể chuyển tải được các dịch vụ phát thanh truyền hình viễn thông và công nghệ thông tin trên cùng một hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hội tụ công nghệ và dịch vụ. 3. Thúc đẩy việc chuyển đổi hạ tầng truyền dẫn phát sóng từ công nghệ tương tự sang công nghệ số nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tăng số lượng kênh chương trình đa dạng hóa các loại hình dịch vụ và nâng cao

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
47    297    1    19-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.