Thông báo số 67/TB-BGTVT

Thông báo số 67/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng tại hội nghị triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Giao thông vận tải 2009 do Bộ Giao thông vận tải ban hành | BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Số 67 TB-BGTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 26 tháng 02 năm 2009 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT HỒ NGHĨA DŨNG TẠI HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA BỘ GTVT 2009 Ngày 16 02 2009 Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ GTVT năm 2009. Hội nghị diễn ra tại 02 điểm là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Khách mời dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Điều hành triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước Hội tin học Việt Nam và một số cơ quan báo chí truyền hình. Tham dự Hội nghị tại điểm Hà Nội có Thứ trưởng Trần Doãn Thọ các đồng chí đại diện lãnh đạo các Vụ Cục Thanh tra Bộ Văn phòng Bộ Trung tâm công nghệ thông tin các Viện Nghiên cứu các Trường Đại học thuộc Bộ tại điểm thành phố Hồ Chí Minh có các đồng chí đại diện lãnh đạo Trường Đại học GTVT thành phố Hồ Chí Minh Học viện Hàng không Việt Nam Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận và lãnh đạo các phòng khoa thuộc Đại học GTVT thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nghe Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Bộ GTVT báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ thông tin năm 2008 và kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2009 ý kiến của Thứ trưởng Trần Doãn Thọ ý kiến của đại diện lãnh đạo Ban Điều hành triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước và các ý kiến tham gia tại Hội nghị Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã kết luận như sau 1. Bộ trưởng đánh giá cao kết quả của Trung tâm Công nghệ thông tin Bộ GTVT và các cơ quan đơn vị đã có nhiều cố gắng trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý Nhà nước trong chỉ đạo điều hành các công việc tác nghiệp trong những năm vừa qua. 2. Đồng ý với những mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp do Trung tâm Công nghệ thông tin đề xuất trong đó nhấn mạnh các nhiệm vụ cụ thể sau . Thủ trưởng các cơ quan đơn vị tập trung chỉ đạo và phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin thực hiện tốt các nhiệm vụ sau -

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.