Thông tư số 13/2009/TT-BTTTT

Thông tư số 13/2009/TT-BTTTT về giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Số 13 2009 TT-BTTTT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 30 tháng 3 năm 2009 THÔNG TƯ VỀ GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ BƯU CHÍNH PHỔ CẬP BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 03 tháng 6 năm 2008 Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002 Căn cứ Nghị định số 187 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Căn cứ Quyết định số 39 2007 QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính viễn thông Căn cứ Quyết định số 65 2008 QĐ-TTg ngày 25 5 2008 của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích Căn cứ Quyết định số 37 2009 QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án điều chỉnh giá cước dịch vụ thư cơ bản thư thường trong nước đến 20 gram Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bưu chính QUY ĐỊNH Điều 1. Ban hành giá cước thu của khách hàng đối với dịch vụ bưu chính phổ cập bao gồm dịch vụ thư cơ bản trong nước và quốc tế gồm cả bưu thiếp có khối lượng đơn chiếc đến 02 hai kilôgam do Nhà nước đặt hàng Bưu chính Việt Nam cung ứng. 1 Bảng giá cước dịch vụ thư cơ bản trong nước Phân loại Nấc khối lượng Mức cước VND Thư Đến 20 gram Trên 20 gram đến 100 gram Trên 100 gram đến 250 gram Mỗi 250 gram tiếp theo đến gram Bưu thiếp 2 Bảng giá cước dịch vụ thư cơ bản quốc tế Phân loại Nấc khối lượng Mức cước USD Các nước APPU Các nước khác Thư Đến 20 gram 0 5 0 6 Trên 20 gram đến 100 gram 1 2 1 4 Trên 100 gram đến 250 gram 2 3 2 7 Mỗi 250 gram tiếp theo đến gram 2 Bưu thiếp 0 4 APPU - Liên minh Bưu chính châu Á - Thái Bình Dương gồm các nước Cộng hoà Hồi giáo Áp-ga-ni-xtan Cộng hoà Ân Độ Cộng hoà Nhân dân Băng-la-đét Vương quốc Butan Bru-nây Đa-rút-xa-lam Vương quốc Căm-pu-chia Cộng hoà Hồi giáo I-ran Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa Quần đảo Sa-lô-mông

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.