Quyết định số 2420/QĐ-UBND

Quyết định số 2420/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hạ ngầm các tuyến cáp và đường dây điện, thông tin hiện đang đi nổi trên tuyến Phạm Văn Đồng (đoạn từ cầu Thăng Long – bến xe Nam Thăng Long), Hà Nội – phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HÀ NỘI Số 2420 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 22 tháng 05 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN HẠ NGẦM CÁC TUYẾN CÁP VÀ ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN thông tin hiện đang đi nổi trên tuyến phạm văn đồng ĐOẠN TỪ CẦU THĂNG LONG - BẾN XE NAM THĂNG LONG HÀ NỘI - PHỤC VỤ KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG - HÀ Nội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 11 2003 Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003 Nghị định số 12 2009 NĐ-CP ngày 12 02 2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2005 Nghị định số 58 2008 NĐ-CP ngày 05 05 2008 của Chính phủ hướng dân thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng Căn cứ Quyết định số 60 2009 QĐ-UBND ngày 09 04 2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của Thành phố Hà Nội Căn cứ Kế hoạch số 37 KH-UBND ngày 07 04 2008 của UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện chương trình chỉnh trang nâng cấp và tăng cường trật tự đô thị phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội Căn cứ Quyết định số 1595 QĐ-UBND ngày 07 04 2009 của úy ban Nhân dân Thành phố về việc phê duyệt danh mục các Dự án chỉnh trang nâng cấp và tăng cường trật tự đô thị phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội triển khai thực hiện năm 2009 đợt 1 2009 Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 441 TTr-GTVT ngày 29 04 2009 về việc xin phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án hạ ngầm các tuyến cáp và đường dây điện thông tin hiện đang đi nổi trên tuyến Phạm Văn Đồng Đoạn từ cầu Thăng Long - bến xe Nam Thăng Long Hà Nội - Phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình 628 TTr-KH ĐT ngày 18 05 2009 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án hạ ngầm các tuyến cáp và đường dây điện thông tin hiện đang đi nổi trên tuyến Phạm Văn Đồng Đoạn từ cầu Thăng Long -

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
110    19    2    22-05-2022
209    46    2    22-05-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.