Quyết định số 2421/QĐ-UBND

Quyết định số 2421/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hạ ngầm các tuyến cáp và đường dây điện, thông tin hiện đang đi nổi trên tuyến Phạm Văn Đồng (Bến xe Nam Thăng Long - Xuân Thủy), Hà Nội - phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Số 2421 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 22 tháng 05 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN HẠ NGẦM CÁC TUYẾN CÁP VÀ ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN THÔNG TIN HIỆN ĐANG ĐI NỔI TRÊN TUYẾN PHẠM VĂN ĐỒNG BẾN XE NAM THĂNG LONG - XUÂN THỦY HÀ NỘI - PHỤC VỤ KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 11 2003 Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003 Nghị định số 12 2009 NĐ-CP ngày 12 02 2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2005 Nghị định số 58 2008 NĐ-CP ngày 05 05 2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng Căn cứ Quyết định số 60 2009 QĐ-UBND ngày 09 04 2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của Thành phố Hà Nội Căn cứ Kế hoạch số 37 KH-UBND ngày 07 04 2008 của UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện chương trình chỉnh trang nâng cấp và tăng cường trật tự đô thị phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội Căn cứ Quyết định số 1595 QĐ-UBND ngày 07 04 2009 của Ủy ban Nhân dân Thành phố về việc phê duyệt danh mục các Dự án chỉnh trang nâng cấp và tăng cường trật tự đô thị phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội triển khai thực hiện năm 2009 đợt 1 2009 Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 486 TTr-GTVTngày 29 04 2009 về việc xin phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án hạ ngầm các tuyến cáp và đường dây điện thông tin hiện đang đi nổi trên tuyến Phạm Văn Đồng Bến xe Nam Thăng Long - Xuân Thủy Hà Nội - Phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 615 TTr-KH ĐT ngày 14 05 2009 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án hạ ngầm các tuyến cáp và đường dây điện thông tin hiện đang đi nổi trên tuyến Phạm Văn Đồng Bến xe Nam Thăng Long - Xuân Thủy Hà Nội theo các

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    68    1    01-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.