Nghị định số 50/2009/NĐ-CP

Nghị định số 50/2009/NĐ-CP do Chính phủ ban hành để bổ sung điều 12a Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện | CHÍNH PHỦ Số 50 2009 NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 25 tháng 05 năm 2009 NGHỊ ĐỊNH BỔ SUNG ĐIỀU 12A NGHỊ ĐỊNH SỐ 142 2004 NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 7 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VÀ TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002 Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008 Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông NGHỊ ĐỊNH Điều 1. Bổ sung Điều 12a vào sau Điều 12 Nghị định số 142 2004 NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính viễn thông và tần số vô tuyến điện như sau Điều 12a. Xử phạt vi phạm về quản lý thuê bao di động trả trước 1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ đồng đến đồng đối với một trong các hành vi sau đây a Sử dụng thông tin trên giấy chứng minh nhân dân giấy chứng minh quân đội nhân dân giấy chứng minh công an nhân dân hoặc hộ chiếu của người khác hoặc cung cấp thông tin không chính xác để đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước của mình b Không đăng ký thay đổi thông tin khi thay đổi chủ thuê bao di động trả trước. 2. Phạt tiền từ đồng đến đồng đối với một trong các hành vi sau đây a Sử dụng thông tin trên giấy chứng minh nhân dân giấy chứng minh quân đội nhân dân giấy chứng minh công an nhân dân hoặc hộ chiếu của người này để đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước hoặc kích hoạt thuê bao di động trả trước cho người khác b Chấp nhận giấy tờ không phải là giấy chứng minh nhân dân giấy chứng minh quân đội nhân dân giấy chứng minh công an nhân dân hoặc hộ chiếu để đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước c Bán SIM thuê bao di động trả trước hoặc thiết bị đầu cuối di động trả trước loại không dùng SIM đã được đăng ký thông

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.