Chỉ thị số 04/CT-BTTTT

Chỉ thị số 04/CT-BTTTT về việc tăng cường kiểm tra, giám sát và ngăn chặn tin nhắn rác trên mạng viễn thông di động do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Số 04 CT-BTTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 30 tháng 07 năm 2009 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA GIÁM SÁT VÀ NGĂN CHẶN TIN NHẮN RÁC TRÊN MẠNG VIỄN THÔNG DI ĐỘNG Trong thời gian qua đã bùng phát việc gửi tin nhắn rác và tin nhắn quảng cáo không đúng quy định gây bức xúc trong xã hội trong đó một phần không nhỏ các tin nhắn rác mà người sử dụng nhận về là các thông tin không lành mạnh thậm chí lừa đảo. Các cơ quan báo chí phát thanh truyền hình đã có nhiều tin bài phóng sự phản ánh về các vi phạm khi gửi tin nhắn cũng như những bất cập trong hoạt động của các doanh nghiệp trên mạng di động. Để đẩy mạnh các hoạt động triển khai Nghị định 90 2008 NĐ-CP về chống thư rác tăng cường hướng dẫn các tổ chức doanh nghiệp và người sử dụng tham gia ngăn chặn xử lý tin nhắn rác hạn chế các sai phạm đồng thời bảo đảm quyền lợi của các bên tham gia cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông di động Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các đơn vị trong Bộ Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh thành phố phối hợp đồng bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ sau 1. Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam - Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan trong hoạt động quản lý và điều phối ngăn chặn xử lý tin nhắn rác. Song song với các hoạt động cấp quản lý mã số quản lý cho nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo qua tin nhắn nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo qua thư điện tử và nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet đồng thời tăng cường rà soát phát hiện và đề xuất xử lý các vi phạm về gửi tin nhắn rác và tin nhắn quảng cáo sai quy định tới các đơn vị Thanh tra. Hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông di động về các yêu cầu và biện pháp quản lý biện pháp kỹ thuật để xử lý ngăn chặn tin nhắn rác. Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp viễn thông di động các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ứng dụng trên mạng viễn thông di động về Nghị định .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.