Thông báo 22/TB-BCĐCNTT

Thông báo 22/TB-BCĐCNTT về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân – Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin tại phiên họp lần 2 năm 2009 của Ban chỉ đạo do Ban chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin ban hành | BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Số 22 TB-BCĐCNTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 28 tháng 09 năm 2009 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỜNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN THIỆN NHÂN -TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐqGIA VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI PHIÊN HỌP LẦN 2 NĂM 2009 CỦA BAN CHỈ ĐẠO Ngày 15 9 2009 Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin đã họp phiên toàn thể thứ hai năm 2009 dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin Nguyễn Thiện Nhân. Thành phần dự họp gồm có Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Phó Trưởng ban thường trực cùng các Ủy viên Ban Chỉ đạo là Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Nội vụ Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ Tài chính Văn phòng Chính phủ Văn phòng Trung ương Đảng Văn phòng Quốc hội cùng dự còn có đại diện các cơ quan liên quan của Văn phòng Chính phủ Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ Thông tin và Truyền thông. Ban Chỉ đạo đã nghe và cho ý kiến về 1. Báo cáo hoạt động của Ban Chỉ đạo Văn phòng Ban Chỉ đạo và tình hình ứng dụng phát triển công nghệ thông tin trong thời gian qua 2. Báo cáo về dự thảo Đề án tăng tốc sớm đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về CNTT 3. Báo cáo về tình hình kích cầu và một số kiến nghị đề xuất về kích cầu phát triển ngành Công nghệ thông tin. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến thảo luận của các thành viên Phó Thủ tướng Chính phủ -Trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau 1. về công tác ứng dụng và phát triển CNTT Thời gian qua các bộ ngành và địa phương đã có nhiều cố gắng nỗ lực trong việc triển khai các nhiệm vụ dự án thúc đẩy ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên cả nước đem lại một số kết quả đáng khích lệ. Tuy vậy việc triển khai vẫn còn nhiều hạn chế do nhiều nguyên nhân trong đó có nguyên nhân là chưa có các định mức kinh tế kỹ thuật về CNTT việc thẩm định phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án CNTT chưa bảo đảm được yêu cầu tiến độ theo quy định . Để tháo gỡ khó khăn này Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.