Quyết định số 217/2004/QĐ-TTg

Quyết định số 217/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án thí điểm cổ phần hoá Tổng công ty Thương mại và Xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 217 2004 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 31 tháng 12 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 217 2004 QĐ-TTG NGÀY 31 THÁNGJ2 NĂM 2004 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM CỔ PHẦN HOÁ TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 12 tháng 6 năm 1999 Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Nghị định số 187 2004 NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Đề án thí điểm cổ phần hoá Tổng công ty Thương mại và Xây dựng thuộc Bộ Giao thông vận tải với những nội dung như sau 1. Mục tiêu chuyển Tổng công ty Thương mại và Xây dựng thành Tổng công ty cổ phần để hình thành doanh nghiệp nhà nước có nhiều chủ sở hữu huy động vốn tạo thêm động lực và có cơ chế quản lý năng động hiệu quả. 2. Hình thức cổ phần hoá giữ nguyên giá trị phần vốn nhà nước hiện có tại Tổng công ty phát hành cổ phiếu để thu hút vốn cụ thể là a Chuyển các công ty thành viên hạch toán độc lập sau đây Thương mại và Xây dựng Bạch Đằng Xuất khẩu lao động và Du lịch Sao Vàng Xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng Xây dựng và Thương mại miền núi Thương mại và Xây dựng Hải Phòng Cơ khí và Thương mại Hải Phòng Xây dựng và Thương mại Việt Nhật Thương mại và Xây dựng Đà Nằng thuộc Tổng công ty Thương mại và Xây dựng thành công ty cổ phần. b Chuyển Văn phòng và các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Thương mại và Xây dựng thành Công ty mẹ - Tổng công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng trong đó nhà nước nắm trên 50 vốn điều lệ. 3. Tên gọi của Tổng công ty Thương mại và Xây dựng sau khi cổ phần hoá - Tên tiếng Việt Tổng công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng - Tên tiếng Anh VietNam Trading Engineering Construction Joint - Stock Corporation - Viết tắt Vietracimex - Trụ sở chính 201 Minh Khai

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.