Quyết định số 2882/QĐ-BCN

Quyết định số 2882/QĐ-BCN về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty May Đức Giang thành Công ty cổ phần May Đức Giang do Bộ công nghiệp ban hành | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 2882 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 13 tháng 09 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN VÀ CHUYỂN CÔNG TY MAY ĐỨC GIANG THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN MAY ĐỨC GIANG BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 55 2003 NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy công ty nhà nước thành công ty cổ phần Căn cứ Quyết định số 2348 QĐ-TCKT ngày 18 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc xác định giá trị Công ty May Đức Giang thuộc Tổng công ty Dệt -May Việt Nam để cổ phần hóa Xét đề nghị của Tổng công ty Dệt - May Việt Nam Tờ trình số 1437 TTr-HĐQTngày 12 tháng 9 năm 2005 Phương án cổ phần hóa Công ty May Đức Giang và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 17 tháng 8 năm 2005 Theo đề nghị của Ban đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức -Cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty May Đức Giang công ty thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Dệt - May Việt Nam với nội dung chính như sau 1. Tên tiếng Việt Công ty cổ phần May Đức Giang - Tên giao dịch MAYDUCGIANG JOINT STOCK COMPANY - Tên viết tắt DUGACO - Trụ sở chính số 59 phố Đức Giang quận Long Biên Hà Nội. 2. Công ty cổ phần May Đức Giang có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập có con dấu riêng được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật tổ chức hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp. 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề - Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu các sản phẩm dệt may nguyên phụ liệu máy móc thiết bị phụ tùng linh kiện ngành dệt may - Kinh doanh xuất nhập khẩu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ sản phẩm nông nghiệp lâm nghiệp hải sản thực phẩm công nghệ - Kinh doanh các sản phẩm dân dụng thiết bị văn phòng phương tiện vận tải vật liệu điện điện tử điện lạnh cao su - Nhập khẩu sắt thép gỗ máy móc thiêt bị vật .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
497    215    3    20-06-2024
36    92    1    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.