Thông tư số 104/2005/TT-BTC

Thông tư số 104/2005/TT-BTC về việc hướng dẫn việc quản lý và thanh toán vốn đầu tư dự án bồi thường, di dân, tái định cư dự án thủy điện Sơn La do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 104 2005 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 25 tháng 11 năm 2005 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC QUẢN LÝ VÀ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN BỒI THƯỜNG DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SƠN LA Căn cứ Nghị định số 52 1999 NĐ-CP ngày 8 7 1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng Nghị định số 12 2000 NĐ-CP ngày 05 5 2000 và Nghị định số 07 2003 NĐ-CP ngày 30 01 2003 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng Căn cứ Quyết định số 182 2003 QĐ-TTg ngày 05 9 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông thủy lợi quan trọng của đất nước Căn cứ Quyết định số 92 QĐ-TTg ngày 15 01 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đầu tư dự án thuỷ điện Sơn La Căn cứ Quyết định số 459 QĐ-TTg ngày 12 5 2004 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chính sách bồi thường di dân tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La Căn cứ Quyết định số 1251 QĐ-TTg ngày 23 11 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định về chính sách bồi thường di dân tái định cư Dự án thủy điện Sơn La kèm theo Quyết định số 459 QĐ-TTg ngày 12 5 2004 của Thủ tướng Chính phủ Căn cứ Quyết định số 196 2004 QĐ-TTg ngày 29 11 2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La Căn cứ Quyết định số 207 2004 QĐ-TTg ngày 11 12 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý và thực hiện Dự án thuỷ điện Sơn La Căn cứ công văn số 973 TTg-NN ngày 14 7 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ di dân tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La Căn cứ Quyết định số 1007 QĐ-TTg ngày 22 9 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc bố trí vốn đầu tư công trình phục vụ di dân tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và thanh toán vốn đầu tư Dự án bồi thường di dân tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.