Thông báo số 20/TB-VPCP

Thông báo số 20/TB-VPCP về ý kiến Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về tăng cường quản lý giám sát hoạt động của thị trường chứng khoán do Văn phòng Chính phủ ban hành | VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 20 TB-VPCP Hà Nội ngày 29 tháng 01 năm 2007 THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TÂN DŨNG VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Ngày 18 tháng 1 năm 2007 Thường trực Chính phủ đã họp với Bộ trưởng Bộ Tài chính Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ để nghe báo cáo tình hình và bàn các biện pháp tăng cường quản lý và giám sát hoạt động của thị trường chứng khoán. Kết thúc cuộc họp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau Thị trường chứng khoán nước ta tuy mới hình thành nhưng năm 2006 đã có bước khởi sắc phát triển với tốc độ nhanh về chủng loại số lượng chứng khoán nhà đầu tư chứng khoán các tổ chức dịch vụ chứng khoán . phù hợp với chủ trương phát triển của Đảng và Nhà nước tổng giá trị cổ phiếu niêm yết tăng 20 lần so với cuối năm 2005 tương đương với 20 GDP đã tạo thêm một kênh huy động vốn cho nền kinh tế. Tuy nhiên sự phát triển của thị trường chứng khoán hiện cũng đang đặt ra một số vấn đề phải quan tâm xử lý như giá một số cổ phiếu tăng liên tục ở mức cao chất lượng dịch vụ của các tổ chức tài chính trung gian hoạt động tư vấn giám sát định giá cổ phẩn để niêm yết chất lượng và quản lý thông tin còn hạn chế các quy định về quản lý kiểm soát thị trường đảm bảo phát triển bền vững còn thiếu và chưa đồng bộ sự chủ động của các Bộ ngành chức năng cũng như sự phối hợp liên ngành để thực hiện quản lý kiểm soát thị trường chứng khoán chưa thật tốt năng lực quản lý giám sát thị trường của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước còn yếu. Để tiếp tục tạo điều kiện cho thị trường chứng khoán phát triển ổn đinh bền vững thực sự trở thành một kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế đồng thời bảo đảm lợi ích hợp pháp cho nhà đầu tư góp phần hoàn thiện và phát triển đồng bộ thị trường tài chính Việt Nam Thủ tướng Chính phủ yêu cầu 1. Luật Chứng khoán đã có hiệu lực từ ngày 01

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    79    2    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.