Nghị Quyết số 07/NQ-CP

Nghị Quyết số 07/NQ-CP về việc phát hành trái phiếu quốc tế của Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra thị trường vốn quốc tế do Chính Phủ ban hành. | CHÍNH PHỦ Số 07 NQ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 01 tháng 06 năm 2007 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ CỦA CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM RA THỊ TRƯỜNG VỐN QUỐC TẾ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Nghị quyết số 26 2007 NQ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2007 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2007 Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế năm 2007 QUYẾT NGHỊ 1. Chấp thuận việc phát hành trái phiếu Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra thị trường vốn quốc tế trong năm 2007 sau đây gọi là trái phiếu quốc tế với các nội dung sau a Hình thức phát hành theo phương thức phát hành trái phiếu toàn cầu và theo quy tắc 144 Điều khoản S b Mức phát hành 1 tỷ đôla Mỹ USD c Thời hạn trái phiếu từ 15 đến 20 năm d Loại ngoại tệ phát hành đôla Mỹ USD đ Mục đích sử dụng cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Tổng công ty Sông Đà và Tổng công ty Lắp máy Việt Nam vay lại để thực hiện đầu tư các dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất Dự án mua tàu vận tải Dự án thủy điện Xê Ca Mản 3 và Nhà máy Thủy điện Hủa Na. 2. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính hoặc người được Bộ trưởng Bộ Tài chính uỷ quyền ký các văn bản pháp lý liên quan đến phát hành trái phiếu quốc tế với các điều khoản theo thông lệ quốc tế và quyết định mọi điều kiện điều khoản của trái phiếu quốc tế. 3. Giao Bộ Tư pháp làm tư vấn pháp lý Việt Nam đối với đợt phát hành trái phiếu quốc tế. 4. Bộ trưởng Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ ngành liên quan tổ chức việc phát hành trái phiếu quốc tế trong năm 2007. Sau khi thực hiện xong việc phát hành trái phiếu quốc tế Bộ Tài chính tổng kết và báo cáo Chính phủ. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các Bộ ngành và các cơ quan liên quan chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Tổng công ty Sông Đà và Tổng công ty Lắp máy Việt Nam xây dựng phương án sử dụng vốn hiệu .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    103    2    15-06-2024
5    67    2    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.