Tôi có nên sử dụng mô hình nhượng quyền để phát triển ngành kinh doanh của mình?

Một điểm chính khi đặt ra vấn đề này là lý do tại sao một người thích phát triển mô hình nhượng quyền thay vì tự mình mở rộng kinh doanh cho mình. Đó là vì người nhượng quyền cho rằng việc phát triển nhượng quyền sẽ xây dựng mô hình thành công cho các chi nhánh của mình. Bạn có thể giải thích rằng thành công chỉ thực sự phụ thuộc vào sự chăm chỉ và khả năng thực sự của chi nhánh đó. Người chủ chi nhánh vẫn hy vọng bạn làm cho kinh doanh thành công hay | Tôi có nên sử dụng mô hình nhượng quyền để phát triển ngành kinh doanh của mình? Một điểm chính khi đặt ra vấn đề này là lý do tại sao một người thích phát triển mô hình nhượng quyền thay vì tự mình mở rộng kinh doanh cho mình. Đó là vì người nhượng quyền cho rằng việc phát triển nhượng quyền sẽ xây dựng mô hình thành công cho các chi nhánh của mình. Bạn có thể giải thích rằng thành công chỉ thực sự phụ thuộc vào sự chăm chỉ và khả năng thực sự của chi nhánh đó. Người chủ chi nhánh vẫn hy vọng bạn làm cho kinh doanh thành công hay ít nhất là phát triển tối đa lợi thế của nó. Nếu vẫn giữ những ý nghĩ đó, hãy đưa ra một vài câu hỏi cho chính mình: - Bạn có làm ra tiền trong ngành kinh doanh của mình hay không? - Bạn có kinh nghiệm gì trong việc đưa ra nhiều địa điểm khác hay không? - Có dễ khi hướng dẫn 1 ai đó phát triển ngành kinh doanh này một cách thành công hay không? - Ngành kinh doanh này có đủ khả năng để hỗ trợ cho tất cả các chi nhánh và nhân công các chi nhánh mà vẫn phải trả bạn một khoản cố định hay không? - Nếu bạn vẫn tiếp tục mở những chi nhánh của mình thì liệu bạn có chắc rằng họ có khả năng trở thành đồng minh của bạn hơn là trở thành đối thủ cạnh tranh của bạn? - Có phải sự thành công trong kinh doanh phụ thuộc vào những kỹ năng mà nhiều người có thể dễ dàng có được hay không? - Bạn có đủ vốn để khởi đầu và hoạt động hay không? - Những chi nhánh có khả năng tài chính để bắt đầu việc kinh doanh của họ từ những nguồn tài trợ tài chính thông thường hay không? - Thị trường đối với dịch vụ, sản phẩm của chi nhánh có ổn định hay phát triển để cung cấp cho việc kinh doanh của chi nhánh của bạn trong tương lai gần hay không? - Bạn có gì để hỗ trợ cho các chi nhánh của bạn sau khi chính hoạt động được một năm hoặc hơn nữa? Việc kinh doanh của bạn sẽ thành công nếu hầu hết hoặc tất cả các câu trả lời của bạn là “Có”.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.