BIỂU MẪU: "BẢNG ĐÁNH GIÁ SAU THỜI GIAN THỬ VIỆC"

Bảng đánh giá sau thời gian thử việc (ASSESSMENT FORM AFTER THE TRIAL PERIOD) (Áp dụng cho nhân viên văn phòng, khối gián tiếp và cấp quản lý_ Apply for office and indirect staffs and other managers)

TÀI LIỆU XEM NHIỀU