Tờ khai cây cối hoa màu, tài sản trên đất

Tham khảo tài liệu tờ khai cây cối hoa màu, tài sản trên đất , tài chính - ngân hàng, đầu tư bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc Bản tự kê khai Đền bù Cây cối, hoa mầu, tài sản trên đất giao cho công ty . thuê và xây dựng . - Tỉnh . ngày tháng năm 2006 Tên tôi là : Nguyễn Văn Lâm Hộ khẩu thường trú tại thôn . – Xã – Huyện . Có đất và tài sản trên đất bị công trình chiếm dụng theo hướng dẫn của BGPMB tôi xin tự kê khai như sau : Tài sản trên đất : 1- Công trình xây dựng: TT Loại nhà và công trình DT chiếm dụng ( m2, m3, cái ) Năm XD Số liệu kiểm tra của BGPMB 1 Nhà1tầng, mái phipro ximăng, tường dày 110, cao 3,5m, nền láng vữa xi măng 84 2 Mái đun, mái vẩy nối với nhà chính, lợp phipro ximăng, tường dày110, cao 3m, nền láng VXM (nhà phụ làm chuồng trại) 36 3 Sân láng vữa ximăng 43 4 Giếng khoan 01 5 Bể nước 1,5 6 Ao nuôi cá thịt 900 2- Cây cối và hoa mầu TT Loại cây Số lượng (cây, khóm) Đường kính gốc ( cm) Số liệu kiểm tra của BGPMB 1 Soài 112 7-9 2 Chanh 150 3-5 3 Đu đủ 34 3-5 4 Khế 16 3-5 5 Chuối to 200 6 Chuối nhỏ 200 7 Mít 3 3-5 8 Sắn tàu 200 m2 9 Nhãn 30 3-5 10 Bưởi 100 3-5 11 Sấu 2 3-5 12 Na 1 3-5 13 Trứng cá 2 3-5 14 Sắn dây 1 khóm 15 Xả 20m2 16 Cam 10 3-5 17 Mía 10 khóm Đề nghị ban GPMB xem xét đối chiếu với chính sách đền bù của Nhà nước để đền bù cho gia đình tôi .Tôi xin cam đoan bản kê khai trên là đúng sự thật . Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật . Đại diện chủ đầu tư Xác nhận của UBND xã Địa chính xã Người kê khai

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG