Sáng kiến kinh nghiệm coi trọng tính chất thực hành trong giờ Tập viết lớp 2

Tham khảo tài liệu 'sáng kiến kinh nghiệm coi trọng tính chất thực hành trong giờ tập viết lớp 2', tài liệu phổ thông, ngữ văn - tiếng việt phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Sáng kiến kinh nghiệm coi trọng tính chất thực hành trong giờ tập viết lớp 2 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN ĐỐNG ĐA TRƯỜNG TIỂU HỌC VĂN CHƯƠNG Ã Sáng kiến kinh nghiệm COI TRỌNG TÍNH CHẤT THỰC HÀNH TRONG GIỜ TẬP VIẾT KHI DẠY HỌC SINH LỚP 2 VIẾT Người thực hiện Hoàng Thị Kim Liên Giáo viên chủ A. PHẦN MỞ ĐẦU I. Lý do chọn đề tài Tập viết là một trong những phân môn có tầm quan trọng đặc biệt ở tiểu học nhất là đối với các lớp đầu cấp. Phân môn tập viết trang bị cho học sinh bộ chữ La Tinh và những yêu cầu về kỹ thuật để sử dụng bộ chữ cái này trong học tập và giao tiếp. Với ý nghĩa này tập viết không những có quan hệ mật thiết tới chất lượng học tập của các môn học khác mà còn góp phần rèn luyện một trong những kỹ năng hàng đaàu của việc học Tiếng Việt trong nhà trường - kỹ năng chữ viết. Nếu viết đúng viết đẹp tốc độ nhanh thì học sinh có điều kiện ghi chép bài học tốt nhờ vậy kết quả học tập sẽ cao hơn. Viết xấu chậm sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng học tập. Mặt khác tập viết là phân môn có tính chất thực hành. Tính chất thực hành có mục đích của việc dạy học tập viết cũng góp phần khẳng định vị trí quan trọng của phân môn này ở trường tiểu học. Ngoài ra tập viết còn góp phần quan trọng vào việc rèn luyện cho học sinh những phẩm chất đạo đức tốt như tính cẩn thận tính kỷ luật và khiếu thẩm mỹ. Cố vấn Phạm Văn Đồng nói Chữ viết cũng là một biểu hiện của nết người. dạy cho học sinh viết đúng viết cẩn thận viết đẹp là góp phần rèn luyện cho các em tính cẩn thận lòng tự trọng đối với mình cũng như đối với thầy và bài vở của mình . Đặc biệt theo chương trình sách giáo khoa mới ở tiểu học và theo quyết định số 31 2002 QĐ-BGD ĐT của Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo về mẫu chữ viết trong trường tiểu học thì tính chất thực hành của phân môn tập viết càng thể hiện rõ. Trong phạm vi bản sáng kiến này tôi chỉ đề cập đến mẫu chữ cái viết hoa. Chữ hoa theo mẫu hiện hành là chữ hoa đẹp nhưng lại rất khó viết đặc biệt là đối với các em học sinh lớp đầu cấp các nét cong nét .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.