Marketing skills - Nghệ thuật nói chuyện hàng ngày

hằng ngày bạn phải tiếp xúc với nhiều loại đối tượng: khách hàng, sếp, nhân viên, nhà cung cấp, bác xe ôm, tài xế taxi,. mỗi đối tượng phải có một cách thức khác nhau. Trong xã hội có bao nhiêu người có tật đa ngôn như người alam cân chúng ta. Họ không biết nói chuyện là gì, người xung quanh khi ta gặp những kỹ năng dưới đây sẽ giúp bạn tự tin hơn trong giao tiếp hàng ngày | .Nice to meet you! Ph n 001 ---- Better late than never!!! ---- dohoanganhtn@ ng Già Hàm dohoanganhtn@ Web: B n th nghe câu chuy n sau Čây: Tôi có thói quen Či thành th" m#i tháng. Ngày n tôi Čem ti(n theo nhi(u. Tôi th*y g n b,n xe có bán nhi(u b. câu Č/p quá. Tôi mua m1t c2p v( nuôi ch4i. ! Tôi Čóng cái r*t khéo vì tôi th<=ng bi,t, b. câu thích @ n4i s4n nhi(u màu. Lúc *y vC tôi phD Čóng vEi tôi. Hai chúng tôi l*y làm sung s

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
21    17    4    06-08-2021
6    14    1    06-08-2021