Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam về kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế. Tiêu chuẩn này dùng để thiết kế các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép của nhà và công trình có công năng khác nhau. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN