ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM MÔN TOÁN LỚP 6

TÀI LIỆU THAM KHẢO - ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM MÔN TOÁN LỚP 6 | PHÒNG GD&ĐT ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM THỊ XÃ PHÚ THỌ Năm học 2011-2012 MÔN: TOÁN LỚP 6 Thời gian làm bài 60 phút ( không kể thời gian giao đề) Câu 1. ( 3 điểm) Thực hiện phép tính bằng cách thuận tiện nhất : a) 2012 8 – 8 2011 b) c) Câu 2 ( 2 điểm) Tìm x : a) x - 12 = 8 b) 21 : x + 8 = 15 Câu 3. ( 2 điểm): Lớp 6A có 35 học sinh. Số học sinh nam bằng số học sinh nữ. Hỏi số học sinh nữ hơn số học sinh nam là bao nhiêu em ? Câu 4. ( 2 điểm): a) Tính diện tích hình thang b) Tính diện tích tam giác ADE biết diện tích hình vuông là 36cm2 Câu 5. ( 1 điểm) Tìm số tự nhiên có 6 chữ số. Biết chữ số hàng đơn vị là 4 . Nếu chuyển chữ số hàng đơn vị lên đầu thì được số mới có 6 chữ số gấp 4 lần số cũ ? PHÒNG GD&ĐT HDC KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM THỊ XÃ PHÚ THỌ Năm học 2011-2012 MÔN: TOÁN LỚP 6 Một số chú ý khi chấm bài: Hướng dẫn chấm dưới đây có 2 trang và dựa vào lời giải sơ lược của một cách. Thí sinh giải cách khác mà cho kết quả đúng thì cho điểm từng phần ứng với thang điểm của Hướng dẫn chấm. Câu Đáp án Điểm Câu 1. ( 3 điểm) Thực hiện phép tính bằng cách thuận tiện nhất : a) 2012 8 – 8 2011 b) c) a) 2012 8 – 8 2011 = = 8 1,0 b) 1,0 c) 1,0 Câu 2 ( 2 điểm) Tìm x biết a) x - 12 = 8 b) 21 : x + 8 = 15 a) x - 12 = 8 x = 8 + 12 x = 20 b) 21 : x + 8 = 15 21 : x = 15 – 8 21 : x = 7 x = 21:7 x = 3 2,0 Câu 3. ( 2 điểm): Lớp 6A có 35 học sinh . Số học sinh nam bằng số học sinh nữ . Hỏi số học sinh nữ hơn số học sinh nam là bao nhiêu em ? Tổng số phần bằng nhau là: 3 + 4 = 7 ( phần) 0,5 Số học sinh Nam là: 35 : 7 . 3 = 15 ( em ) 0,5 Số học sinh Nữ là: 35 - 15 = 20 (em) 0,5 Số học sinh nữ hơn số học sinh nam là: 20 - 15 = 5 ( em) 0,5 Câu 4. ( 2 điểm) a) Tính diện tích hình thang b) Tính diện tích tam giác ADE biết diện tích hình vuông là 36cm2 a) Diện tích hình thang là : S = ( cm2) Đáp số : 62,5 cm2 1,0 b) Diện tích tam giác AED là : Đáp số : 18 cm2 1,0 Câu 5. ( 1 điểm) Tìm số tự nhiên có 6 chữ số. Biết chữ số hàng đơn vị là 4 . Nếu chuyển chữ số hàng đơn vị lên đầu thì được số mới có 6 chữ số gấp 4 lần số cũ ? Đặt phép tính hàng dọc Tính lùi : 4 nhân 4 bằng 16 viết 6 nhớ 1 . Vậy e = 6 4 nhân 6 bằng 24 nhớ 1 bằng 25 viết 5 nhớ 2. Vậy d = 5 4 nhân 5 bằng 20 nhớ 2 bằng 22 viết 2 nhớ 2. Vậy c = 2 4 nhân 2 bằng 8 nhớ 2 bằng 10 viết 0 nhớ 1. Vậy b = 0, 4 nhân 0 bằng 0 nhớ 1 bằng 1 viết 1. Vậy a = 1 Số cần tìm là : 102564 1,0

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
162    93    3    06-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.