ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM MÔN TOÁN LỚP 7

TÀI LIỆU THAM KHẢO - ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM MÔN TOÁN LỚP 7 | PHÒNG GD&ĐT ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM THỊ XÃ PHÚ THỌ Năm học 2011-2012 MÔN: TOÁN LỚP 7 Thời gian làm bài 60 phút ( không kể thời gian giao đề) Câu 1. Thực hiện các phép tính ( hợp lý nếu có thể). a) + : b) c) Câu 2. Tìm x biết: a) + 2x = - b) -2x + 4 = 0 Câu 3. Một thùng đựng dầu sau khi lấy đi 16 lít thì số dầu còn lại bằng số dầu đựng trong thùng. Hỏi thùng đựng bao nhiêu lít dầu. Câu 4. Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Vẽ các tia Oy, Oz sao cho = 30 ; = 120. số đo góc yOz. b. Vẽ tia phân giác Om của , tia phân giác On của . Tính số đo góc mOn. Câu 5. Tìm số nguyên tố (a>b>0) sao cho là số chính phương PHÒNG GD&ĐT HDC KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM THỊ XÃ PHÚ THỌ Năm học 2011-2012 MÔN: TOÁN LỚP 7 Một số chú ý khi chấm bài: Hướng dẫn chấm dưới đây có 2 trang và dựa vào lời giải sơ lược của một cách. Thí sinh giải cách khác mà cho kết quả đúng thì cho điểm từng phần ứng với thang điểm của Hướng dẫn chấm. Câu Đáp án Điểm Câu 1. ( 3,0 điểm )Thực hiện các phép tính ( hợp lý nếu có thể). a) + : b) c) a) + : = + . = + = + = b) = = c) = = = = Câu 2 ( 1,0 điểm ) a) + 2x = - b) -2x + 4 = 0 a) + 2x = - 2x = - - EMBED 2x = - EMBED 2x = -3 x = - b) -2x + 4 = 0 -2x = -4 x = 2 Câu 3. ( 2,0 điểm ) Một thùng đựng dầu sau khi lấy đi 16 lít thì số dầu còn lại bằng số dầu đựng trong thùng. Hỏi thùng đựng bao nhiêu lít dầu. Phân số chỉ số dầu đã lấy ra là: (số lít dầu) Số lít dầu đựng trong thùng là: (lít) Câu 4 (3,0 điểm)Trªn cïng mét nöa mÆt ph¼ng cã bê chøa tia Ox. VÏ c¸c tia Oy, Oz sao cho = 30 ; = 120. sè ®o gãc yOz. b. VÏ tia ph©n gi¸c Om cña , tia ph©n gi¸c On cña . TÝnh sè ®o gãc mOn. Vẽ được = 30 ; = 120. a) Vì b>0) sao cho là số chính phương = Do là số chinh phương nên là số chính phương Ta thấy 1 a-b 8 nên (a – b) - Với (a – b)=1 thì EMBED chọn được số 43 là số nguyên tố. - Với (a – b)= 4 thì EMBED chọn được số 73 là số nguyên tố Vậy = 43 hoặc 73

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
27    22    1    07-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.