PID điều chỉnh nhiệt độ lò điện

Mình đang làm về PID điều khiển nhiệt độ sử dụng AT89C51. Các bạn có thể chỉ giáo cho tôi mấy chiêu về PID được không.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN