Đê thi khaỏ sát chất lượng đầu môn toán lớp 6

Tài liệu ôn tập môn toán tham khảo trong kỳ thi khảo sát chất lượng đầu năm môn toán lớp 6 năm học 2011-2012 theo chương trình chuẩn giúp các em ôn tập thật tốt. Chúc các em may mắn trong kỳ thi | PHÒNG GD&ĐT ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM Năm học 2011-2012 MÔN: TOÁN LỚP 6 Thời gian làm bài 60 phút ( không kể thời gian giao đề) Bài 1: ( điểm). a) Tìm các chữ số a, b trong số sao cho số đó cùng chia hết cho cả 2; 3; 5. b) Tính: c) Tính nhanh: 2011,2011+2012,2012+2013,2013+2014,2014+2015,2015 Bài 2: ( điểm). Tìm số tự nhiên x biết: a) b) Bài 3: ( điểm). Tuổi của con gái bằng tuổi mẹ, tuổi của con trai bằng tuổi mẹ. Tổng số tuổi của con gái và con trai là 21. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi ?. Bài 4: (2,5 điểm) Cho hình vuông ABCD có cạnh dài 10cm. E là điểm chính giữa cạnh AB. H là điểm chính giữa cạnh BC. Tính: a) Diện tích hình thang BHDA. b) Diện tích tam giác AHE và diện tích tam giác AHD. Bài 2: ( điểm) Tìm 4 số tự nhiên liên tiếp có tích bằng 24024 PHÒNG GD&ĐT HDC THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM Năm học 2011-2012 MÔN: TOÁN LỚP 6 Một số chú ý khi chấm bài: Hướng dẫn chấm dưới đây có 2 trang và dựa vào lời giải sơ lược của một cách. Thí sinh giải cách khác mà cho kết quả đúng thì cho điểm từng phần ứng với thang điểm của Hướng dẫn chấm. Bài Đáp án Điểm Bài 1: ( điểm). a) Tìm các chữ số a, b trong số sao cho số đó cùng chia hết cho cả 2; 3; 5. b) Tính: c) Tính nhanh: 2011,2011+2012,2012+2013,2013+2014,2014+2015,2015 a) Số chia hết cho 2; 5 nên b = 0, Số có tổng các chữ số là: Số chia hết cho 3 khi a = 1; 4; 7 b) c) = (2011+2012+2013+2014+2015) = 10065=10066,0065 Bài 2: ( điểm). Tìm số tự nhiên x biết: a) b) a) b) Bài 3: ( điểm). Tuổi của con gái bằng tuổi mẹ, tuổi của con trai bằng tuổi mẹ. Tổng số tuổi của con gái và con trai là 21. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi ?. Tổng số tuổi của hai con bằng: + = (tuổi mẹ) Do đó tuổi mẹ ứng với 21 tuổi. Vậy tuổi mẹ là: 21 : = 36 (tuổi) Bài 4: (2,5 điểm) Cho hình vuông ABCD có cạnh dài 10cm. E là điểm chính giữa cạnh AB. H là điểm chính giữa cạnh BC. Tính: a) Diện tích hình thang BHDA. b) Diện tích tam giác AHE và diện tích tam giác AHD. a) Diện tích hình thang BHDA là: b) Diện tích tam giác AHE là: Diện tích tam giác AHD là: Bài 2: ( điểm) Tìm 4 số tự nhiên liên tiếp có tích bằng 24024 4 số tự nhiên liên tiếp thì không có thừa số nào có chữ số tận cùng là 0; 5 vì như thế tích sẽ có tận cùng là chữ số 0 (trái với bài toán) Do đó 4 số phải tìm chỉ có thể có chữ số tận cùng liên tiếp là 1, 2, 3, 4 và 6, 7, 8, 9 Ta có : 24 024 > 10 000 = 10 x 10 x 10 x 10; 24 024 < 160 000 = 20 x 20 x 20 x 20 Nên tích của 4 số đó là : 11 x 12 x 13 x 14 hoặc 16 x 17 x 18 x 19 Có : 11 x 12 x 13 x 14 = 24024 và 16 x 17 x 18 x 19 = 93024. Vậy 4 số phải tìm là : 11, 12, 13, 14.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    2    1    07-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.