Giáo trình phần cứng máy tínhKhoa CNTT - Trường CĐCN 4

Giáo trình có đầy đủ hình ảnh và các thao tác cụ thể, Giáo trình là cuốn sổ tay hữu ích cho những ai mới làm quen với phần cứng của máy tính. Hy vọng cuốn giáo trình hữu ích với mọi người. | Giáo trình phần cứng máy tính Khoa CNTT - Trường CĐCN 4 MỤC LỤC LỜI GIỚI CHƯƠNG I. NHỮNG HIỂU BIẾT CƠ BẢN VỀ THÔNG TIN VÀ MÁY I. Khái niệm về thông tin information .5 II. Tin học là gì IT Information Technology .5 III. Máy tính Computer là gì .5 IV. Nguyên tắc làm việc của máy V. Đơn vị lưu trữ thông VI. Phần cứng và phần 1. Phần 2. Phần VII. l ịch sử phát triển của máy VIII. Chủng loại máy CHƯƠNG II. TỔNG QUAN VỀ CÁC THÀNH PHẦN TRONG MÁY TÍNH I. Mô hình tổng quát của máy tính cá nhân II. Các thành phần cơ bản của 1. Thành phần nhập dữ 2. Thành phần xuất dữ 3. Thành phần lưu trữ dữ 4. Thành phần xử lý dữ III. Tìm hiểu các thành phần bên trong thùng máy IV. Thành phần liên kết hệ 1. Khái niệm 2. Phân biệt giữa Cable và 3. Các chức năng của 4. Cấu trúc hoạt động của CHƯƠNG III. BẢNG MẠCH HỆ THỐNG MAINBOARD .27 I. Sự cần thiết của bảng mạch hệ II. Các thành phần cơ bản của III. Bộ xử lý trung tâm 1. Các thành phần cơ bản của 2. Các kiến trúc bộ vi xử 3. Lắp CPU vào 1 Giáo trình phần cứng máy tính Khoa CNTT - Trường CĐCN 4 4. Tốc độ của IV. Các bộ điều hợp ADAPTER .36 1. Bộ điều hợp dùng để làm gì .36 2. Cấu trúc của một bộ điều V. Các chip hỗ trợ cpu - VI. Rom VII. RAM và 1. Các loại 2. Bộ nhớ VIII. Bus và các cấu trúc bus cơ IX. Các cổng CHƯƠNG IV. CÁC THIẾT BỊ LƯU TRỮ LÂU I. Sự cần thiết của thiết bị lưu trữ lâu II. Đĩa mềm và ổ đĩa 1. Đĩa mềm FLOPPY DISK .48 2. Ổ đĩa mềm FLOPPY DISK DRIVE .49 III. Đĩa cứng và ổ đĩa IV. CHƯƠNG V. CÁC THIẾT BỊ NHẬP XUẤT IO DEVICES .57 I. Màn hình MONITOR .57 1. Các thông số liên quan đến màn 2. Phân loại màn 3. Card màn 4. Cấu tạo của card màn II. Bàn phím KEYBOARD .61 1. Các .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    93    1    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.