giáo trình truyền dữ liệu trong mạng máy tính

những phương pháp truyền dữ liệu trên mạng enternet,vlan,.và những giao thức trong mạng cũng nhưphương pháp phát hiện lỗi bỡi nhưng bãng mã hay | http www. colleges tech det staffs tnkhoan Tuần từ 22 09 08 đến 28 09 08 Bài giảng Truyền dữ liệu Nội dung Truyền đơn công song công topology phương pháp truyền Truyền nối tiếp bất đồng bộ Truyền nối tiếp đồng bộ mã đường truyền line code Một số loại mã truyền mã nhị phân mã nén mã phát hiện lỗi . Xác định tỉ lệ bit lỗi BER Bit Rate Error GV Trần Nhựt Khải Hoàn Bài giảng Truyền dữ liệu Slide 1 Phát Truyền Truyền đơn công Chiều truyền dữ liệu Thu Thông tin chỉ truyền theo một chiều Một thiết bị chỉ truyền thiết bị còn lại chỉ nhận Không thể yêu cầu phát lại khi có lỗi Phía thu thường trang bị thiết bị hiển thị thông tin nhận được Bài giảng Truyền dữ liệu Slide 2 Truyên song công Có 2 loại bán song công half duplex song công toàn phần full duplex Full-duplex Half-duplex Cho phép thông tin theo 2 hướng nhưng chỉ 1 hướng ở 1 thời điểm Cho phép thông tin theo 2 hướng ở cùng 1 thời điểm Bài giảng Truyền dữ liệu Slide 3 Nguồn ảnh Hình trạng mạng Topology Điểm - Điểm Point to Point Đa điểm Multi-Point Một số Topo mạng đa điểm Võng c Multidrop Nguồn ảnh Nguyễn Trung Lập - Giáo trình Truyền dữ liệu Bài giảng Truyền dữ liệu Slide 4 Hai phương pháp truyền Phân biệt Truyền dải nền Base band Tín hiệu truyền có cùng dải tần với tín hiệu nguồn Phương pháp điều chế cho phép dời phổ tần của tín hiệu nguồn đến một dải tần số khác phù hợp với kênh truyền Bài giảng Truyền dữ liệu Slide 5 r _ _ r r FT __Ạ A _ Ạ 1 A - A_1 A Truyền nôi tiếp bât đông bộ Một sô khái niệm Phần tử nhỏ nhất trong truyền dữ liệu là bit Từng 8 bit nhóm thành các byte hoặc ký tự character Các byte hoặc ký tự được tổ chức thành các khung frame 3 Mode đông bộ truyền Điểm bắt đầu mỗi chu kỳ bit đồng bộ bit đống hố Điểm bắt đầu mỗi byte hoặc ký tự đồng bộ byte ký tự Điểm bắt đầu mỗi khung đồng bộ khung 2 mode truyền bất đồng bộ Asynchronous và đồng bộ Synchronous Nguồn Võ Trường Sơn - Cơ sở kỹ thuật truyền số liệu - Chg 3 Bài giảng Truyền dữ liệu Slide

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
92    362    2    13-07-2024
26    79    2    13-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.