BMS Honeywell

Dưới đây là một số lợi ích của BMS : Đơn gián hóa vận hành: các thủ tục, các chức năng có tính lặp đi lặp lại được chương trình hóa để vận hành tự động. Giảm thời gian đào tạo cho nhân viên vận hành: Do có các chỉ dẫn trực tiếp trên màn hình cũng như giao diện trực quan của tòa nhà. Phản ứng nhanh đối với các đòi hỏi của khách hàng và các sự cố. Giảm chi phí năng lượng: quản lý tập trung việc điều khiển và quản lý năng lượng