Thuyết minh kỹ thuật hệ thống điều khiển quản lý kỹ thuật BMS – An ninh tòa tháp SEABANK

I. Cấu hình hệ thống 111 Giải pháp thiết kế kỹ thuật hệ thống BMS Căn cứ vào yêu cầu đặt ra từ phía chủ đầu tư cho hệ thống BMS của tòa nhà Tháp SEABANK, chúng tôi đề xuất giải pháp sử dụng hệ thống điều khiển và quản lý tòa nhà BMS của hãng Beckhoff là một trong những công ty hàng đầu về tự động hóa tòa nhà với hàng loạt công trình nổi tiếng như tòa nhà microsoft ở Đức, tòa nhà BSH Bosch và Siemens Hausgeräte GmbH, Germany ,tòa nhà Otto Nußbaum, Germany

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    1    0    14-08-2020
3    1    0    14-08-2020
1    1    0    14-08-2020
2    1    0    14-08-2020
56    1    0    14-08-2020