Truyện cười Chú Thoòng tập 1

Tập truyện cười này sẽ là món ăn tinh thần đầy bổ ích để các bạn giải trí thư giãn đầu óc sau những giờ học căng thẳng và làm việc mệt mỏi. Còn gì hơn là tiếng cười mỗi ngày, nụ cười giúp ta trẻ hơn, mang đến niềm vui cho mọi người xung quanh nữa. | VUONG TRẠCH TRUYỆN TRANH HIỆN ĐẠI TRUNG QUỐC Tâcgià VƯƠNG TRẠCH THOÒNC _í rT QUÀ TẶNG BẤT NGỜ NHÀ XUẤT BẢN TRẺ is Vui Len COM CHÚ THOÓNG Tác glỏ VƯƠNG TRẠCH Chiu tróch nhiệm xuất bán TS. QUÁCH THU NGUYỆT Biên tộp. NGUYÊN TRÍ CÓNG Dịch lởi ĐẢNG ÂN Bio ĐỜC HẠNH Kỹ thuộl vl tinh NGUYÊN VẢN TÂM Súo bỏn In NGỌC HUYỀN XZi II t_ e Ki - C3 rv-1 NHA XUẤT BẢN ĨRÉ lólB Lỹ Chinh Tháng ĩp. Hố Chi Minh ĐT 931Ổ289 9316211 8465596 Fax 08 8437450 E-mail nxbtreChcm vnn vn Webiife hltp www CHI NHÀNH NHẢ XUAT BẢN TRÊ TẠI HA NỘI sỏ 20 ngõ 91 Nguyỉn chi Thanh o Đông Đa. Hà Nội ĐT 10417734544 Fax 04 7734544 E mail Khổ 11 Ix 17 6cm. số 55-2 X i XB7711-187 Trc. Quyết đinh xuất hàn sô 280 VQĐ-Tre. ngày 27 tháng 02 nâni 2008 In 5 000 cuốn . cũng ry cổ phán in Thanh Niẻn. 62-Trán Huy I lộu-Q PN TPIICM In xong vù nộp lưu chiếu tháng 03 2008 A 1 Vui Le Nỉ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
197    21    1    27-06-2022
86    18    1    27-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.