Lập trình iOS: Thay đổi màu nền ứng dụng khi nhấn một button

Chào các bạn, Trong bài viết này, chúng ta sẽ bắt đầu làm quen với lập trình giao diện trên iOS, cụ thể hơn là đối tượng Button. Tôi sẽ làm một ứng dụng minh họa nhỏ nhỏ, giao diện gồm có 3 button và khi chúng ta nhấn vào 1 button bất kỳ, thì màu nền sẽ thay đổi. | Lập trình iOS: Thay đổi màu nền ứng dụng khi nhấn một button Chào các bạn, Trong bài viết này, chúng ta sẽ bắt đầu làm quen với lập trình giao diện trên iOS, cụ thể hơn là đối tượng Button. Tôi sẽ làm một ứng dụng minh họa nhỏ nhỏ, giao diện gồm có 3 button và khi chúng ta nhấn vào 1 button bất kỳ, thì màu nền sẽ thay đổi. B1: Mở Xcode và tạo một ứng dụng View-based application. Bạn gõ vào tên ứng dụng, ở đây ứng dụng của tôi tên là longnd_BgChanged B2: Vào file và tạo giao diện như sau: B3: Vào file và gõ nội dung sau: [CODE] @interface longnd_BgChangedViewController : UIViewController { IBOutlet UIButton* GreenBut; IBOutlet UIButton* BlueBut; IBOutlet UIButton* RedBut; } @property (retain,nonatomic) IBOutlet UIButton* GreenBut; @property (retain,nonatomic) IBOutlet UIButton* BlueBut; @property (retain,nonatomic) IBOutlet UIButton* RedBut; - (IBAction) FirstPress:(id)sender; - (IBAction) SecondPress:(id)sender; - (IBAction) ThirdPress:(id)sender;[/CODE] B4: Vào file longnd_BgChangedViewController và sửa như sau: [CODE] @implementation longnd_BgChangedViewController @synthesize GreenBut,BlueBut,RedBut; [/CODE] [CODE] // Implement button event method here - (IBAction) FirstPress:(id)sender { = [UIColor greenColor]; } - (IBAction) SecondPress:(id)sender { = [UIColor blueColor]; } - (IBAction) ThirdPress:(id)sender { = [UIColor redColor]; } @end [/CODE] B5: Vào file . Bạn giữ Ctrl, sau đó nhấn vào button Green và kéo đến biểu tượng File Owner hình lục giác bên tay trái, thả ra và chọn FirstPress (tức là bạn gán cho sự kiện nhấn vào button Green thì nó sẽ gọi đến FirstPress ). Tương tự với Blue - SecondPress và Red - ThirdPress. B6: Nhấn Run và kiểm tra kết quả Sau đây là thành quả của tôi Đây là phiên bản Word của bài viết Lập trình iOS: Thay đổi màu nền ứng dụng khi nhấn một Button. Rất cảm ơn các bạn đã đọc, nếu có thắc mắc hay phản hồi, bạn có thể truy cập vào địa chỉ để trao đổi ;) Chúc vui vẻ. Trung tâm Tin học – ĐH KHTN Lập trình iOS – Page 3

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
48    30    3    26-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.