Thuyết minh kỹ thuật hệ thống kiểm soát ra vào

Hệ thống kiểm soát ra vào bằng thẻ không tiếp xúc với dấu hiệu cá tại hệ thống được thiết kế kiểm soát ra vào tầng hầm,kiểm soát theo chiều dọc và cho phép mở rộng lên tới 64 cửa khi cần thiết. Hệ thống được thiết kế với công nghệ tiên tiến phù hợp với tòa nhà hiện đại với giải pháp phân tán nhưng được quản lý tập trung. Hệ thống làm việc ở hai chế độ:Chế độ.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN