Giáo trình Tin học đại cương - Đỗ Thị Mơ (chủ biên)

Giáo trình Tin học đại cương cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Tin học, kiến thức lập trình trong ngôn ngữ Pascal và một số phần mềm ứng dụng rộng rãi hiện nay, từ đó giúp sinh viên nâng cao hiểu biết tin học và vận dụng kiến thức tin học vào các môn học chuyên ngành, cũng như vận dụng tin học vào các công việc của mình. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP I BỘ MÔN Công nghệ phần mềm Các Tác giả Đỗ Thị mơ Chủ biên TS. Dương Xuân Thành Ths. Nguyễn Thị Thuỷ Ths. Ngô Tuấn Anh GIÁO TRÌNH TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG DÙNG CHO KHỐI A Hà Nội - 2006 MỤC LỤC Phần I Đại cương về Tin học. 3 Chương I Giới thiệu chung. 3 1. Thông tin và tin học. 3 Khái niệm thông tin. 3 Khái niệm tin học. 3 2. Hệ đếm trong máy vi tính. 3 Hệ 10. 3 Hệ 2. 4 Hệ 16. 4 Biểu diễn số trong máy tính và các đơn vị thông tin. 5 Chuyển đôi giữa các hệ đếm. 6 Các phép toán trong hệ 2. 8 3. Tệp và thư mục. 10 Tệp. 10 Thư mục. 10 4. Mã hoá . 11 Khái niệm mã hoá . 11 Mã ASCII. 12 5. Đại số logic . 12 Khái niệm mệnh đề Logic biến Logic hàm Logic. 12 Các toán tử Logic cơ bản. 13 Bài tập -Câu hỏi ôn Chương II Cấu trúc máy vi tính. 16 1. Chức năng và sơ đồ cấu trúc của máy vi Chức năng của máy vi tính. 16 Sơ đồ cấu trúc máy vi tính. 16 2. Các bộ phận cơ bản của máy vi tính .17 Bộ xử lý trung tâm. 17 Bộ nhớ. 18 Thiết bị ngoại vi . 18 3. Tô chức một phòng máy tính và cách bảo quản . 21 Tô chức một phòng máy . 21 Bảo quản đĩa từ màn hình bàn phím. 21 Bài tập - Câu hỏi ôn tập . 22 2 Trường Đai hoc Nông nghiên ĩ - Giáo trình Tin học đai cương --------------2 Chương III Hệ điều hành. 23 1. Khái niệm hệ điều hành. 23 Khái niệm hệ điều hành. 23 Phân loại hệ điều hành. 23 Một số hệ điều hành thông dụng. 23 2. Hệ điều hành Microsoft windows 98 2000. 25 Khới động máy và các thành phần cơ bản. 25 Tạo thay đổi các biểu tượng hoặc mục chọn cho một nội dung. 28 Sử dụng hộp thoại CONTROL PANEL. 29 Sử dụng chương trình Windows Explorer. 35 Bài tập - Câu hỏi ôn Chương IV Hệ soạn thảo văn bản Microsoft 1. Giới thiệu chương trình Giới thiệu chung. 40 Cách sử dụng chuột . 40 Khởi động và ra khỏi Word. 41 Mô tả các thành phần trong màn hình Word. 42 2. Các phím gõ tăt Shortcut-Key .47 Các phím gõ tăt .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.