Tiểu luận: Quan diểm triết học mác lenin

Tham khảo luận văn - đề án tiểu luận: quan diểm triết học mác lenin , luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Hoạt động thực tiễn là hoạt động cơ bản và bản chất nhất của con người, thông qua hoạt động thực tiễn mà con người cải biến giới tự nhiên và đồng thời cũng cải biến chính bản thân mình. Trong hoạt động thực tiễn con người mới nhận thấy nhu cầu nhận thức ngày một sâu sắc hơn, phải không ngừng bổ sung và hoàn thiện lý luận để hoạt động thực tiễn ngày càng có hiệu quả. Ngược lại, thực tiễn luôn luôn biến đổi và luôn đề ra những yêu cầu mới cho con người. Nhận thức của con người không thể tiến hành ở đâu khác ngoài hoạt động thực tiễn, thông qua hoạt động thực tiễn mà con người thu nhận được tri thức cho bản thân mình. Và đương nhiên, nhận thức của con người lại cũng không hoàn toàn vị mục đích tự thân của nó. Con người nhận thức để hoạt động được tốt hơn, có hiệu quả hơn. Nhận thức là đêt hành động. Cho nên, thực tiễn vừa là cơ sở vừa là động lực vừa là mục đích của nhận thức. Nhận thức không thể tách rời thực tiễn và bản thân thực tiễn cũng luôn đưa ra những yêu cầu mới cho quá trình nhận thức. Đồng thời, thực tiễn còn là tiêu chuẩn không thể thay thế để con người kiểm tra tính đúng đắn của những tri thức lý luận của mình. Thực tiễn và nhận thức là hai mặt của một quá trình, quá trình nhận thức và cải tạo thế giới.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.