Thể bị động tiếp diễn - Continuous Passives

The bridge is being painted Hôm nay chúng ta sẽ học cách tạo câu bị động ở thì tiếp diễn. Trước hết, chúng ta hãy xem một ví dụ câu chủ động: 'The workers are painting the bridge.' Trong câu trên: The workers là chủ ngữ. are painting là động từ ở thì hiện tại tiếp diễn. the bridge là tân ngữ. | Thể bị động tiếp diễn - Continuous Passives The bridge is being painted Hôm nay chúng ta sẽ học cách tạo câu bị động ở thì tiếp diễn. Trước hết chúng ta hãy xem một ví dụ câu chủ động The workers are painting the bridge. Trong câu trên The workers là chủ ngữ. are painting là động từ ở thì hiện tại tiếp diễn. the bridge là tân ngữ. Để tạo một câu bị động ở thì hiện tại tiếp diễn thì tân ngữ the bridge sẽ chuyển ra đứng đầu câu The bridge is being painted. Dưới đây là dạng của câu bị động ở thì hiện tại tiếp diễn Object The bridge to be verb is being past participle painted Trong câu bị động không phải lúc nào cũng cần chủ ngữ tuy nhiên nếu bạn muốn thêm vào trong câu nó sẽ có dạng như thế này The bridge is being painted by the workers. Chúng ta có thể thay đổi câu này sang thể bị động ở thì quá khứ tiếp diễn như này Chủ động - The workers were painting the bridge. thể bị động ở thì quá khứ tiếp diễn - The bridge was being painted by the workers. Hãy xem thêm một số ví dụ khác. Present Continuous Passive - My car is being fixed. Past Continuous Passive - My car was being fixed. Present Continuous Passive - The meeting is being held in my office. Past Continuous Passive - The meeting was being held in my office. Bây giờ hãy làm một số bài tập thực hành những gì bạn đã học nhé. When you called the studentsbeing taken to school. are were c J is J was Flowers are_grown in her garden. been r . being be is The report is being_by Frank. r . write wrote r . written the hotel being refurbished next week Are Is c Has .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    360    1    13-07-2024
1    286    4    13-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.