Phát âm - s - z - iz

Cách phát âm đuôi “s”, “es” : “s” , “es” được phát âm là /s/, /z/, /iz/ Phát âm là /s/ : danh từ tận cùng bằng “k,p,t,f ” Ex : cups, cats, books Phát âm là /z/ : danh từ tận cùng bằng “n,d,v,y,m,l,r,g,b” | Phát âm - s - z - iz Cách phát âm đuôi s es s es được phát âm là s z iz Phát âm là s danh từ tận cùng bằng k p t f. Ex cups cats books. Phát âm là z danh từ tận cùng bằng n d v y m l r g b Ex Toys answers lessons. Phát âm là iz danh từ tận cùng bằng s sh ch z x. Ex Watches boxes washes buses. Các bạn hãy luyện tập với bài tập dưới đây. 1 - Chips s u iz z 2 - Boys u z s u iz 3 - Mick s daughter s u z u iz 4 - Goes u s u z u iz 5 - Matches s u z iz 6 - Works u z s u iz 7 - Sandwiches s iz z 8 - News u iz z s

TỪ KHÓA LIÊN QUAN