Phát âm - s - z - iz

Cách phát âm đuôi “s”, “es” : “s” , “es” được phát âm là /s/, /z/, /iz/ Phát âm là /s/ : danh từ tận cùng bằng “k,p,t,f ” Ex : cups, cats, books Phát âm là /z/ : danh từ tận cùng bằng “n,d,v,y,m,l,r,g,b” | Phát âm - s - z - iz Cách phát âm đuôi s es s es được phát âm là s z iz Phát âm là s danh từ tận cùng bằng k p t f. Ex cups cats books. Phát âm là z danh từ tận cùng bằng n d v y m l r g b Ex Toys answers lessons. Phát âm là iz danh từ tận cùng bằng s sh ch z x. Ex Watches boxes washes buses. Các bạn hãy luyện tập với bài tập dưới đây. 1 - Chips s u iz z 2 - Boys u z s u iz 3 - Mick s daughter s u z u iz 4 - Goes u s u z u iz 5 - Matches s u z iz 6 - Works u z s u iz 7 - Sandwiches s iz z 8 - News u iz z s

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    118    2    20-07-2024
2    90    2    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.